Delfshaven Helpt!

Platform Ouderen Delfshaven

Als we het hebben over hulp geven en krijgen in tijden van corona — hoe gaat het dan in zijn werking? En hoe kan je contact leggen met mensen, vooral ouderen, die mogelijk vereenzamen? Signaleren en verbinden is belangrijk thema en één van de speerpunten waar het Platform Ouderen Delfshaven zich bezigt. Met aanbelacties in de buurt wordt een eerste contactmoment gelegd.

Jan van Diepen van het wijkpastoraat Rotterdam West is een van de leden van het platform en actief in de wijk Nieuwe Westen. Samen met WMO radar, sociaal consulenten van de woningbouwverenigingen en werkers van de gemeente wordt geprobeerd mensen op het spoor te komen die geïsoleerd dreigen te raken. Dit gebeurt door aanbelacties. Steeds een of twee straten per keer. Half maart wordt een nieuwe aanbel actie op touw gezet in de Hofstedebuurt. Jan: “We gaan langs de deur met de vraag of mensen zich redden. Zo proberen we als werkers zichtbaar te zijn maar ook vertrouwen te wekken. Met een paar vragen kun je iemands situatie een beetje inschatten. Denk aan: of de persoon kinderen heeft of naasten die af en toe langskomen. Inschatten of iemand het redt. Het gaat om een eerste indruk. Echte zorgen zullen mensen bij zo’n deurgesprek echter niet delen. En we vragen ook of mensen zich zorgen maken over andere mensen in de straat”.

Uit nood geboren tijdens de corona pandemie organiseerde het netwerk van wijkpartijen samen met werkers in de zorg, hulpverlening, woningbouwverenigingen en wijkpolitie in Delfshaven hulp en zorg voor onder andere ouderen. Dit mondde uit tot het Platform Ouderen Delfshaven omdat er noodzaak was tot verdere verdiepende inzet voor deze groep. Het platform richt zich nu op drie thema’s of werkplaatsen waar werkers uit Delfshaven zich rondom scharen: Signaleren en Verbinden, Positieve gezondheid en Huisvesting. Hier wordt er door middel van ontmoeting en ervaringsuitwisseling aan praktische zaken gewerkt.  Daarnaast vinden er vier keer per jaar platform brede, digitale bijeenkomsten plaats waarbij lokale wijkpartijen, wijk- en zorg-partners, coördinatoren en wijkagenten actuele thema’s bespreken en leren van elkaar.

Nieuwsgierig en meer weten? Kijk op Platform Ouderen Delfshaven.

Tussenstand vaccinatiebeleid (31/01)

De laatste update rondom de vaccinatiestrategie was op 12 januari. In het eerste kwartaal zouden bewoners in de zorg en vele medewerkers in de zorg aan de beurt moeten komen en in het eerste half jaar ouderen die zelfstandig wonen. Dan volgen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie.

Het vaccineren van de grote groep 18 tot 60 jaar zónder medische indicatie nemen de GGD en huisartsen samen op zich. Dit zou plaatsvinden in mei tot augustus.

In de regio Rotterdam – Rijnmond worden nu 15 – 20 locaties ingericht voor degene die mobiel zijn. De priklocaties die nu al bekend zijn, zijn:

– Paviljoen bij Rotterdam The Hague Airport
– Van Nelle Fabriek in Rotterdam
– Sporthal Den Oert in Nissewaard
– Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk
– Sporthal Schenkel in Capelle aan den IJssel
– Sporthal Groenoord in Schiedam

De eerstvolgende groep die aan het eind van januari aan de beurt is voor het vaccin, zijn de 90+ers. Deze krijgen een uitnodiging van de huisarts en er wordt een afspraak gemaakt bij de GGD-locatie of voor thuis.

Bron: GGD Rotterdam-Rijnmond / AD

Kledingbank toch essentieel

Gelukkig ook goed nieuws deze week: afgelopen dinsdag is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kledingbank te kwalificeren als essentieel. Op dit moment is de kledingbank met de lockdown gesloten omdat het wordt gezien als kledingwinkel (en dus niet-essentieel).

Het debat heeft de tweede kamer bereikt naar aanleiding van de brandbrief die is gestuurd door de gebiedscommissie over de sluiting eind december. De gebiedscommissie en vele anderen waren woedend over dit besluit aangezien de stichting essentieel werk verricht voor velen die juist nu in crisis zitten.

Deze motie zou in principe betekenen dat de Kledingbank open zou kunnen om weer op afspraak mensen met een verwijzing te helpen aan kleding. Hierover is men nu in Rotterdam in gesprek met de gemeente.

www.kledingbank-rotterdam.nl

Kledingbank Rotterdam op de Oostkousdijk

Aanschuifkalender Zorgvrijstaat

Zorgvrijstaat heeft weer een fijne aanschuifkalender gereed gemaakt! Check het overzicht van alle eetgelegenheden (afhalen en bezorgen) in de buurt hier of op hun website (ook als pdf te downloaden):