Delfshaven Helpt!

Prikken gaat door bij twee huisartsenpraktijken in Rotterdam-West

Bron: Rijnmond

Na de prik- en informatie campagne op de Visserij-markt in Delfshaven, wordt het initiatief voortgezet door twee huisartsenpraktijken in West: die op de Mariastraat en het gezondheidscentrum op de Mathenesserlaan. Shakib Sana, een van de initiatiefnemers voor campagne, vindt het belangrijk dat juist nu lokaal en op kleine schaal de vaccinatiecampagne wordt voortgezet in samenwerking met de GGD: “We weten ook dat mensen met een kwetsbare gezondheid de huisarts bezoeken, dus met dit fijnmazige vaccinatieprogramma hopen we dat te verbeteren.” Nu ook de grote priklocaties worden afgebouwd, is het belangrijk dat we blijven informeren en vaccineren, danwel bij meer huisartsenpraktijken of weer lokaal op de markt, zodat we kwetsbare groepen blijven bereiken, volgens Sana.

Eerder dit jaar deden de huisartsen in Delfshaven al een oproep:

Prik te halen in de Maassilo zonder afspraak

Heb je nog geen prikafspraak voor je eerste vaccinatie gepland, maar wil je wel een prik tegen het coronavirus? Bij de Maassilo kun je nu zonder afspraak binnenlopen en het Janssen-vaccin (vanaf 18 jaar) of het Pfizer-vaccin (vanaf 12 jaar) krijgen. Als je voor Pfizer kiest, kun je ter plekke een afspraak inplannen voor je tweede prik met hetzelfde vaccin halen.

De GGD heeft de priklocatie opgezet in de Maassilo. Het adres is Maashaven Zuidzijde 1-2, Rotterdam. Dichtsbijzijnste metrohalte is Maashaven.

De priklocatie is er van 19 juli tot en met 29 juli, met uitzondering van zaterdag 24 juli en open van 13:30 — 20:30.
Vergeet niet je ID-bewijs mee te nemen en je mondkapje.

Vierde actie op de weekendmarkt!

Het afgelopen weekend is er voor de vierde keer op rij een prik- en voorlichting actie op touw gezet. Met meer dan 100 mensen werd er op drie locaties in Noord (het Eudokiaplein en oude stadswinkel), Zuid (het Afrikaanderplein en Klooster) en West (Delfshavense Visserijmarkt en Pier 80) buiten voorlichting gegeven en binnen gevaccineerd. Onze campagne is niet ongemerkt voorbij gegaan: het NRC en de Volkskrant schreven een stuk over deze acties en hun effect.

Wij danken de zorgprofessionals, buurtmaatjes, gastheren Wmoradar, gebiedscommissie Delfshaven, wijkraad Agniesebuurt, gebiedsondersteuning Feyenoord, directie Veilig en stadsmariniers voor de tomeloze inzet!

Informatie-sessie aanvragen?

Gezondheidskloof.nl is een platform in het leven geroepen om lokaal voorlichting over corona en vaccinatie te geven door zorgprofessionals uit de buurt. Inmiddels zijn er al tientallen sessies georganiseerd over heel Rotterdam.

Bent u een organisatie (bijvoorbeeld een buurthuis, school, kerk of moskee) en wilt u ook zo’n informatiesessie hosten? Dat kan! Ga naar gezondheidskloof.nl en meldt u aan. Dan wordt u gekoppeld en kan er op korte termijn een informatie-sessie plaatsvinden.

Verhuizing testlocatie (testbus) naar de Oude Kerk

De testlocatie (testbus) is verhuisd. Vanaf maandag 7 juni je je zelf gratis laten testen bij de Oude kerk, Korfmakerstraat 131, achter Park43. Dit is een vaste test-locatie. De mobiele testbus voor Park 43 staat er niet meer.

De locatie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Je kunt binnenlopen zonder afspraak, maar een afspraak maken vooraf is mogelijk: via 0800-1201 of www.coronatest.nl.

Voor een prikkie op de markt!

De actie van (huis)artsen, GGD-artsen en buurtmaatjes op de markt afgelopen zaterdag kwam veelal in het nieuws.

We hopen dat de actie en voorlichting twijfel of onrust bij mensen heeft weggenomen.
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!

Alternatief vaccin aangeboden bij AstraZeneca-weigeraars

Gisteren werd in Nieuwsuur bevestigd dat de grote groep 60-plussers die eerder dit jaar het AstraZeneca-vaccin afsloegen, een alternatief vaccin zal worden aangeboden. Zij zullen binnenkort een nieuwe oproep krijgen.

Meer dan 16.000 mensen van 60-plus ondertekenden een petitie waarin werd gevraagd om een alternatief (Pfizer of Moderna) in plaats van AstraZeneca. Velen waren niet tegen de prik, maar niet op hun gemak met dit voorgestelde vaccin vanwege de toenmalige berichtgeving over mogelijke zeldzame bijwerkingen en de pauze-inlastingen tussendoor. Hoe groot deze groep precies is, is niet bekend.

Voor deze groep wordt Pfizer, Moderna of Janssen ingezet. Vaccinaties verlopen via de GGD.

Bron: NOS

Zorgprofessionals gaan voorlichting geven, meld je aan als organisatie

Om deze vaccinatiebereidheid op te krikken in kwetsbare wijken hebben artsen en andere zorgprofessionals de handen ineen geslagen en de website gezondheidskloof.nl in het leven geroepen. Zoals eerder bericht, is er op dit moment een vaccinatiekloof in verschillende wijken en verminderde vaccinatiebereidheid bij sommige groepen. Om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is, hebben huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters deze website gelanceerd om zo lokaal adequate voorlichting te geven over corona en het vaccin.

Bent u een organisatie (bijvoorbeeld buurthuizen, scholen, kerken of moskeeën) en wilt u een informatiesessie hosten? Ga naar gezondheidskloof.nl en meldt u aan. Dan wordt u gekoppeld en kan er op korte termijn een info-sessie plaatsvinden.

Huisartsen slaan de noodklok om vaccinatiekloof in hun wijken

Onlangs verscheen er in de Volkskrant een oproep van huisartsen die de noodklok luiden over de vaccinatiekloof in hun wijken. Het manifest dat met steun van de landelijke huisartsenvereniging LHV, de federatie van medisch specialisten en andere zorgpartijen is ondertekend, doet een dringend beroep op de overheid om beter en meer gericht te communiceren om zo de vaccinatie-bereidheid op te krikken. Op dit moment is deze bij groepen met een migratie achtergrond en laag-geletterdheid weinig aanwezig en zodoende de vaccinatie-graad laag. Het artikel noemt ook Delfshaven als één van deze wijken.

Naar aanleiding hiervan zijn er twee moties aangenomen in de Rotterdamse Raad: het terughalen van de testbussen in deze wijken en om meer een betere informatie-campagne te voeren (meer-talig, met sleutelfiguren in de wijk en op vertrouwde, lokale plekken in de wijk).

Platform Ouderen Delfshaven

Als we het hebben over hulp geven en krijgen in tijden van corona — hoe gaat het dan in zijn werking? En hoe kan je contact leggen met mensen, vooral ouderen, die mogelijk vereenzamen? Signaleren en verbinden is belangrijk thema en één van de speerpunten waar het Platform Ouderen Delfshaven zich bezigt. Met aanbelacties in de buurt wordt een eerste contactmoment gelegd.

Jan van Diepen van het wijkpastoraat Rotterdam West is een van de leden van het platform en actief in de wijk Nieuwe Westen. Samen met WMO radar, sociaal consulenten van de woningbouwverenigingen en werkers van de gemeente wordt geprobeerd mensen op het spoor te komen die geïsoleerd dreigen te raken. Dit gebeurt door aanbelacties. Steeds een of twee straten per keer. Half maart wordt een nieuwe aanbel actie op touw gezet in de Hofstedebuurt. Jan: “We gaan langs de deur met de vraag of mensen zich redden. Zo proberen we als werkers zichtbaar te zijn maar ook vertrouwen te wekken. Met een paar vragen kun je iemands situatie een beetje inschatten. Denk aan: of de persoon kinderen heeft of naasten die af en toe langskomen. Inschatten of iemand het redt. Het gaat om een eerste indruk. Echte zorgen zullen mensen bij zo’n deurgesprek echter niet delen. En we vragen ook of mensen zich zorgen maken over andere mensen in de straat”.

Uit nood geboren tijdens de corona pandemie organiseerde het netwerk van wijkpartijen samen met werkers in de zorg, hulpverlening, woningbouwverenigingen en wijkpolitie in Delfshaven hulp en zorg voor onder andere ouderen. Dit mondde uit tot het Platform Ouderen Delfshaven omdat er noodzaak was tot verdere verdiepende inzet voor deze groep. Het platform richt zich nu op drie thema’s of werkplaatsen waar werkers uit Delfshaven zich rondom scharen: Signaleren en Verbinden, Positieve gezondheid en Huisvesting. Hier wordt er door middel van ontmoeting en ervaringsuitwisseling aan praktische zaken gewerkt.  Daarnaast vinden er vier keer per jaar platform brede, digitale bijeenkomsten plaats waarbij lokale wijkpartijen, wijk- en zorg-partners, coördinatoren en wijkagenten actuele thema’s bespreken en leren van elkaar.

Nieuwsgierig en meer weten? Kijk op Platform Ouderen Delfshaven.