Delfshaven Helpt!

Over Delfshaven Helpt

Delfshaven helpt is een initiatief van buurtplekken, bewoners en ondernemers, wijkpartners en overheid in Delfshaven die samenwerken voor buurthulp in deze crisistijd.

Het Noodfonds van Delfshaven Helpt is ondergebracht bij
Stichting Bewonersorganisatie Spangen.

Het rekeningnummer is:
 
NL43 INGB 0002 0783 44
tnv
Stichting Bewoners Organisatie Spangen

(vermeld ‘Delfshaven Helpt’ bij donatie)